MYFYRIWR ADEILADU

Dyma adnodd ar gyfer myfyrwyr Adeiladwaith (Lefel 1 a 2) sy’n canolbwyntio ar gyflwyniad a pherthnasedd sgiliau ymarferol, yn benodol gwaith coed a gwaith saer, plastro, bricwaith a pheintio ac addurno. Mae’n pontio’r agendor rhwng tasgau go iawn a gweithgareddau’r ystafell ddosbarth trwy gyfrwng clipiau fideo byrion o gyfweliadau â gweithwyr ifanc yn y diwydiant adeiladu wrth eu gwaith, a chlipiau byrion o dasgau go iawn yn cael eu cyflawni ar y safle adeiladu.

Mae posib ei ddefnyddio o fewn gwersi ar fwrdd rhyngweithiol neu ei osod fel gwaith annibynnol o adref.

Mae’r adnodd wedi’i ddylunio fel bod modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur / gliniadur / iPads neu unrhyw adnodd digidol arall.

Mae’r adnodd yma wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.