DATBLYGU SYSTEMAU

Mae gan y tîm brofiad helaeth o gynhyrchu gwefannau a systemau ar-lein arloesol ym myd addysg ers blynyddoedd ac yn cartrefu llwyfannau dysgu (megis moodle) i ysgolion ac awdurdodau addysg. Mae’r Uned wedi creu nifer o systemau arloesol gwreiddiol yn cynnwys Systemau Arfarnu ddefnyddir gan ysgolion ledled Cymru. 

 Mae gennym dîm datblygu cryf a phroffesiynol gyda phrofiad eang mewn amrywiaeth o feysydd – yn cynnwys: 

  • Dylunio a datblygu gwefannau rhyngweithiol 
  • Datblygu systemau rheolaethol ar-lein 
  • Creu a dadansoddi holiaduron / dadansoddi data 
  • Rheoli a chartrefu llwyfannau dysgu 

Mae’r Uned hefyd yn paratoi cymorth technegol a gweinyddol ar ddefnydd o’r gwefannau / systemau maent yn ei datblygu. 

Am fwy o wybodaeth am unrhyw wasanaeth rydym yn ei gynnig, cysylltwch â  ymholiadau@gwasanaethdysgudigidol.cymru