E-LYFR STORI BRANWEN

Fersiwn darluniadol o hanes Branwen – y prif gymeriad yn yr ail o Bedair Cainc y Mabinogi, yn cynnwys nifer o weithgareddau rhyngweithiol ar ddiwedd y llyfr. Mae dwy fersiwn i’r e-Lyfr h.y. Fersiwn addas i Gamau Cynnydd 1 a 2 a Fersiwn i Gam Cynnydd 3.

Mae’r llyfrau ar gael ar Apple Books. Cliciwch ar y linciau isod i’w agor.

Adnoddau Eraill

GWEITHGAREDDAU
RHESYMU

E-GYLCHGRAWN CREFYDD
GWERTHOEDD A MOESEG

RHESYMU'N
RHIFIADOL

E-BAPUR NEWYDD
Y CLICIADUR

CIP AR
FATHEMATEG

E-LYFRAU
MATHEMATEG

E-LYFR GWYLIA
DY HUN GWION

GWERTHUSO
CERDDORIAETH TGAU

DYSGU TRWY
DAEARYDDIAETH

DYLUNIO A
THECHNOLEG TGCH

BUSNES AR WAITH

E-LYFR LLYTHRENNEDD

ON Y VA

LLETYGARWCH AC ARLWYO:
IECHYD, DIOGELWCH A HYLENDID

LLETYGARWCH AC ARLWYO:
DEFNYDDIO CYFARPAR BACH

MYFYRIWR ADEILADU

ADEILADU RHITHWIR