LLETYGARWCH AC ARLWYO: IECHYD, DIOGELWCH A HYLENDID

Dyma adnodd rhyngweithiol ar-lein i ddysgwyr 14 – 19 oed sy’n astudio TGAU neu NVQL1 Lletygarwch ac Arlwyo.

Mae pob uned yn cynnwys gwybodaeth, gweithgareddau rhyngweithiol, deunydd i’w lawrlwytho a chwis.

Mae posib ei ddefnyddio o fewn gwersi ar fwrdd rhyngweithiol neu ei osod fel gwaith annibynnol o adref.

Mae’r adnodd wedi’i ddylunio fel bod modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur / gliniadur / iPads neu unrhyw adnodd digidol arall.

Mae’r adnodd yma wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.