LLETYGARWCH AC ARLWYO: DEFNYDDIO CYFARPAR BACH

Adnodd ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 a 19 oed sy’n astudio Lletygarwch ac Arlwyo TGAU / NVQ Lefel 1. Mae’r adnodd hwn yn cynnwys cyfres o glipiau fideo, ffotograffau a thestun sy’n darparu gwybodaeth ar gyfarpar cegin.

Mae pob uned yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol i wirio dealltwriaeth y dysgwr am y cyfarpar.

Mae posib ei ddefnyddio o fewn gwersi ar fwrdd rhyngweithiol neu ei osod fel gwaith annibynnol o adref.

Mae’r adnodd wedi’i ddylunio fel bod modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur / gliniadur / iPads neu unrhyw adnodd digidol arall.

Mae’r adnodd yma wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.