GWERTHUSO CERDDORIAETH TGAU

Dyma adnodd strwythuredig gwrando a gwerthuso i’ch helpu i baratoi ar gyfer arholiad TGAU Cerddoriaeth – Uned 3. Mae’r adnodd yn cyflwyno amrywiaeth o ddarnau cerddorol mewn perthynas â phob Maes astudiaeth gan gynnwys:

Maes Astudiaeth 1: Ffurfiau a Dyfeisiau Cerddorol

Maes Astudiaeth 2: Cerddoriaeth ar gyfer Ensemble

Maes Astudiaeth 3: Cerddoriaeth Ffilm

Maes Astudiaeth 4: Cerddoriaeth Boblogaidd

Mae’r adnodd yn cynnwys adran Terminoleg a thasgau gwerthuso debyg i’r rhai a osodir yn yr arholiad. Mae yma dasgau ar gyfer y cwestiynau darnau a baratowyd a’r darnau heb ei baratoi.

Gellir cwblhau’r gweithgareddau yn ddigidol ar y cyfrifiadur neu drwy argraffu cwestiynau penodol.

Mae’r adnodd yma wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru. Dyddiad Cyhoeddi: Hydref, 2017.