E-LYFRAU MATHEMATEG CA2

Dyma gyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 sy’n seiliedig ar dasgau rhesymu. Maent wedi eu selio ar set Matiau Mathemateg cwmni CYNNAL. Maent yn cynnwys nifer o weithgareddau rhyngweithiol i brofi dealltwriaeth y disgyblion.

Mae’r llyfrau ar gael ar Apple Books. Cliciwch ar y linciau isod i’w agor.