E-LYFR LLYTHRENNEDD

Dyma ganllaw hanfodol i unrhyw ddisgybl oedran uwchradd sydd eisiau cymorth i wella cywirdeb ei iaith. Gydag animeiddiad lliwgar a chlir i esbonio un rheol iaith ar y tro, a phedwar ymarferiad cwbl ryngweithiol. Mae’r e-Lyfr Llythrennedd yn adnodd cwbl unigryw.

Mae’r e-lyfr ar gael ar Apple Books. Cliciwch ar y linc isod i’w agor.