E-LYFR GWYLIA DY HUN GWION

Nofel wreiddiol yn y Gymraeg wedi ei anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn bennaf. Mae’r stori wedi ei rhannu yn dair rhan, gyda chwestiynau ar ddiwedd pob rhan yn seiliedig ar fformat y profion darllen cenedlaethol. Y bwriad yw rhoi cyfle i ddisgyblion ymgyfarwyddo gyda dull y profion cenedlaethol, tra’n cadw eu diddordeb mewn nofel ddramatig ar ffurf ddigidol.

Mae’r e-Lyfr ar gael ar Apple Books.