E-GYLCHGRAWN CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEG

E-gylchgrawn dwyieithog tymhorol yn cynnwys cyfres o erthyglau a thasgau/gweithgareddau cyfoes sy’n hybu sgiliau a dealltwriaeth o fewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Y Dyniaethau gan osod crefydd mewn cyd-destun eang a pherthnasol.

Mae’r erthyglau trawsgwricwlaidd yn cynnig symbyliad i drafodaeth ehangach yn y dosbarth.

Mae posib ei ddefnyddio o fewn gwersi ar fwrdd rhyngweithiol neu ei osod fel gwaith annibynnol o adref.

Mae’r adnodd wedi’i ddylunio fel bod modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur / gliniadur / iPads neu unrhyw adnodd digidol arall.

Mae’r adnodd yma wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.