DYSGU TRWY DAEARYDDIAETH

Dyma adnodd dwyieithog sy’n cynnwys cyfres o weithgareddau amlgyfrwng addysgu a dysgu i gefnogi cwrs Daearyddiaeth CBAC UG ac U2. Mae’r adnodd yn cefnogi addysgeg ryngweithiol gyfredol, gan gynnwys asesu ar gyfer dysgu. Mae’r adnodd yn datblygu dealltwriaeth a sgiliau daearyddol drwy weithgareddau sydd â ffocws penodol ar lythrennedd a rhifedd ac yn canolbwyntio’n arbennig ar sgiliau rhifedd a mathemategol fel y nodir yn manyleb CBAC.

Mae posib ei ddefnyddio o fewn gwersi ar fwrdd rhyngweithiol neu ei osod fel gwaith annibynnol o adref.

Mae’r adnodd wedi’i ddylunio fel bod modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur / gliniadur / iPads neu unrhyw adnodd digidol arall.

Mae’r adnodd yma wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.