BUSNES AR WAITH

Dyma anodd ar gyfer myfyrwyr Astudiaethau Busnes TGAU, BTEC a Lefel A. Mae’n cynnwys 18 o gyfweliadau ar ffurf fideo a gweithgareddau rhyngweithiol, fydd yn dangos dealltwriaeth o feysydd busnes amrywiol (sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol).

Mae pob uned yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol hunan farcio, i ehangu’r hyn a ddysgir yn yr adnodd.

Mae posib ei ddefnyddio o fewn gwersi ar fwrdd rhyngweithiol neu ei osod fel gwaith annibynnol o adref.

Mae’r adnodd wedi’i ddylunio fel bod modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur / gliniadur / iPads neu unrhyw adnodd digidol arall.

Mae’r adnodd yma wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.