HUNAN ADOLYGIAD LLYWODRAETHWYR YSGOL

Mae’r system arloesol yma’n seiliedig ar fframwaith arolygu Estyn er mwyn eich galluogi i adolygu y ffordd y mae eich corff llywodraethu yn gweithio a gwella ei wybodaeth a’i effeithlonrwydd mewn dull syml.

Rhennir yr offeryn yn 2 holiadur:

  1. Holiadur Sylfaenol (Awgrymir)
  2. Hunan Arfaru Llywodraethwyr.

Mae’r Holiadur Sylfaenol yn cynnwys 36 o feysydd penodol sydd wedi’u rhannu ar draws 5 maes ffocws o fewn yr Holiadur Sylfaenol.

Rhennir yr holiadur Hunan Arfarnu Llywodraethwyr yn 6 maes ffocws, gyda chyfanswm o 119 o feysydd penodol.

Gellir ychwanegu camau gweithredu neu gynlluniau gweithredu ar gyfer gwella ar gyfer pob maes, gan neilltuo cyfrifoldeb a dyddiadau cwblhau.

Gellir uwchlwytho dogfennau allweddol fel tystiolaeth a’u rhannu gyda chyd lywodraethwyr ac mae nifer o adroddiadau ar gael fel allbynnau.

Gellir cwblhau adrannau o’r pecyn cymorth ar unrhyw adeg sydd yn gyfleus i’ch corff llywodraethu.

Ffi blynyddol: £46.99 a TAW.

Cwblhewch y ffurflen isod am fwy o wybodaeth

7 + 14 =