GWASANAETH
DYSGU DIGIDOL

Lein coch ar ol yr teitl
Mae Gwasanaeth Dysgu Digidol yn wasanaeth newydd sy’n cefnogi dysgu/addysgu drwy Dechnoleg.
Roedd y tîm yn wreiddiol yn rhan o Sefydliad Cwmni CYNNAL. Mae ganddynt brofiad helaeth o gynhyrchu adnoddau a systemau o’r safon uchaf.

GWASANAETH
DYSGU DIGIDOL

Lein coch ar ol yr teitl
Mae Gwasanaeth Dysgu Digidol yn wasanaeth newydd sy’n cefnogi dysgu/addysgu drwy Dechnoleg.
Roedd y tîm yn wreiddiol yn rhan o Sefydliad Cwmni CYNNAL. Mae ganddynt brofiad helaeth o gynhyrchu adnoddau a systemau o’r safon uchaf.