ADNODDAU E-DDYSGU

Mae gennym dîm datblygu cryf a phroffesiynol. Mae’r tîm yn cynhyrchu nifer o adnoddau addysgol digidol mewn amrywiaeth o feysydd. Mae’r tîm yn brofiadol gyda blynyddoedd o gyd-weithio gyda’i gilydd ac awduron allanol er mwyn cynhyrchu adnoddau o’r safon uchaf. Maent â phrofiadau ac arbenigeddau cyfoethog fel tîm i ymgymryd â chyflawni prosiectau amrywiol. Mae’r tîm a’r rheolwyr gyda phrofiad mewn cyd-weithio gyda chwmnïau ac arbenigwyr allanol i greu adnoddau i nifer o gleientiaid lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol gwahanol. 

Dyma rai o’r gwasanaethau mae’r tîm yn ei gynnig: 

  • Gwaith ffilmio / cynhyrchu fideo (ac yn berchen offer a meddalwedd proffesiynol ei hunain) 
  • Gwaith recordio / golygu sain (ac yn berchen offer a meddalwedd proffesiynol ei hunain) 
  • Arlunwaith gwreiddiol 
  • Animeiddiadau gwreiddiol 
  • Dylunio a datblygu gwefannau rhyngweithiol statig a deinamig 
  • Creu aps ac e-Lyfrau rhyngweithiol aml-blatfform (e.e. ap “Trydan a Chi” i gwmni Horizon) 

Mae gan yr Uned brofiad o ddatblygu adnoddau ar gyfer ystod o oedrannau – Cyfnod Sylfaen, CA2, CA3/4/5 ac Addysg Bellach. Mae gwaith yr Gwasanaeth Dysgu Digidol i’we weld yn iTunes, HWB, CBAC, GwE a gwefan adnoddau rheolaethol ac addysgol Awdurdod Addysg Gwynedd a Môn. 

 Am fwy o wybodaeth am unrhyw wasanaeth rydym yn ei gynnig, cysylltwch â : ymholiadau@gwasanaethdysgudigidol.cymru

 Dyma enghreifftiau o rhai o’r prosiectau rydym wedi ei ddatblygu i nifer o gleientiaid. Ceir amrywiaeth o adnoddau (Aps, e-lyfrau, adnoddau HTML5) ar gyfer ystod eang o oedrannau. 

Enghreifftiau