DATBLYGU GWEFANNAU

Mae pob un o’n safleoedd yn ymatebol (responsive) ac yn cael
eu profi ar y fersiynau diweddaraf o’r prif borwyr gwe er mwyn
sicrhau y bydd gwefan eich ysgol yn cyfleu’r wybodaeth gywir, ac
yn edrych yn wych ar gyfrifiaduron, gliniaduron,
tabledi a ffonau symudol yn y broses.
Rydym yn gwneud defnydd llawn o dechnolegau
diweddar gan gynnwys HTML5 a javascript i
ddarparu’r profiad gorau posibl i ddefnyddwyr.
Gallwch integreiddio cyfrif twitter, facebook eich
ysgol, Calendr Google / Office 365, fideos youtube
ymysg eraill i greu gwefan ddeniadol a deinamig.
Gallwch ddiweddaru’r cynnwys yn hawdd gan
ddefnyddio dashfwrdd hawdd i’w ddefnyddio, neu
fe allwn ni ei ddiweddaru i chi!
Rydym yn cynnig 2 becyn gwahanol sydd wedi’u
cynllunio i gwrdd ag anghenion eich ysgol:

Ein Systemau